Moraczewo II

 

Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych  „Moraczewo II”
Moraczewo 65 b   64-130 Rydzyna

 

Członkowie:
 
Dariusz Boguszewski
Zdzisław Idczak
Stanisław Olejnik
Piotr Pflanc
Mikołaj Stanek
Anna Tomczak
Konrad Wilczkowiak
WOMA Sp. z o.o.
Dariusz Zawidzki
Sławomir Radoń

 

Zarząd:
Krzysztof Kwiatoń – Prezes Zarządu
Anna Tomczak –  Wiceprezes Zarządu
Dariusz  Zawidzki – Wiceprezes Zarządu

 
Rada Nadzorcza:
Piotr Pflanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mikołaj Stanek  – Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Wilczkowiak – Członek Rady Nadzorczej

.