Szkolenie dla grup producentów

Pragnę zaprosić do uczestnictwa w szkoleniu skierowanym do prezesów, członków zarządów i księgowych grup producentów oraz zainteresowanych rolników, organizowanym przez Radę Powiatową WIR w Lesznie oraz Grupy Producentów Rolnych Moraczewo. Szkolenie dotyczy podniesienia wiedzy w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności grup oraz wsparcia grup w ramach nowego PROW 2014-2020.

W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe akty prawne dotyczące już istniejących, jak również nowo tworzonych grup producentów rolnych, organizacji producentów i związków grup. Zagadnienie zostanie przedstawione przez Panią Wiesławę Nowak, Zastępcę OT ARR w Poznaniu. Drugim tematem będzie informacja dotycząca możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz warunków utworzenie spółdzielni eko-energertycznej. Informacje przekaże Pan Krzysztof Balak, prezes firmy LION Energy Group.

Termin: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), godz. 10.00 do 16.00

Miejsce: Bar Orlik, ul. Górowska 49, Leszno-Zaborowo

W trakcie szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz obiad w cenie 25 zł od osoby (płatne na miejscu). W związku koniecznością wcześniejszego przygotowania ww. poczęstunku proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do biura Powiatowego WIR w Lesznie, tel. 606347040.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Kwiatoń

wróć