Szkolenie dla grup producentów

Szkolenie odbyło się 2 czerwca br. w Lesznie. Głównym jego celem było omówienie nowych aktów prawnych dotyczących już istniejących, jak również nowo tworzonych grup producentów rolnych, organizacji producentów i związków grup.

Drugim tematem była informacja dotycząca organizacji VI Kongresu Spółdzielczości oraz pracach nad nową ustawą spółdzielczą. Trzeci temat dotyczył możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz warunków utworzenie spółdzielni eko-energertycznej. Wykładowcami na szkoleniu byli: Krzysztof Łabęda – przedstawiciel ARR w Poznaniu, Marcin Martynowski – doradca ds. grup i organizacji producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej w KRS w Warszawie, Krzysztof Balak – prezes Lion Energu Group. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały przygotowane przez BP WIR zawierające akty prawne i wzory wniosków składanych do ARR.

 

wróć